Undervisning


Undervisning

DE9 underviser alle nyansatte på Aarhus Universitetshospital Risskov, Psykiatrisk Hospital.
Undervisningen har fokus på de pårørende. Viden om de pårørendes vilkår giver personalet større forståelse for de pårørendes rolle i forhold til den psykisk syge og omgivelserne. Hvis personalet vil bruge den viden og erfaring den pårørende har, kan behandlingen optimeres. Samarbejde med pårørende sker af hensyn til den syge.

Undervisningen udbreder kendskab til:

  • De pårørendes roller
  • De pårørendes betydning for behandling
  • DE9, dens medlemsorganisationer og deres tilbud

Når en i familien rammes af en psykisk sygdom rammes hele familien. Forståelse for, og samarbejde med pårørende kan minimere risikoen for, at pårørende selv bliver syge.


Undervisningen fokuserer på de pårørende og deres liv sammen med en psykisk sårbar person. Målet er gennem samarbejde mellem hospitalet og de pårørende at bedre forholdene både for den syge og deres pårørende.

Undervisere:

  • Anne Margrethe Gad Jørgensen, formand i DE9, repræsentant for SINDs Pårørenderådgivning
  • Hanne Tranberg, repræsentant for Depressionsforeningen