ADHD-foreningen


 

 

 

 

 
ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, d.v.s. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Symptomerne varierer meget fra person til person og ændrer karakter med alderen. Nogle har store vanskeligheder med at fastholde opmærksomheden, andre har motoriske/ perceptuelle problemer. Mange er hyperaktive og impulsstyrede, mens andre er passive og drømmende. Det er ikke usædvanligt, at der veksles mellem disse tilstande.


Lokalafdelingen

Det overordnede mål i ADHD-foreningen er at skabe forståelse og forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

I lokalafdelingen Midt-Østjylland får personer med ADHD og deres pårørende mulighed for at være sammen med andre med de samme livsbetingelser.
Foreningen arrangerer kurser, giver rådgivning og etablerer netværksgrupper.

For yderligere oplysninger:
www.adhd.dk/lokalafdelinger/midt-ostjylland

Mail: aarhus[@]adhd.dk