DepressionsForeningenDepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til personer med en depression eller bipolar lidelse og deres pårørende.

Mellem to og ti procent af alle danskere får på et tidspunkt i deres liv en depression. Og det skønnes at mellem 200-300.000 har en depression, der er så alvorlig, at de har brug for behandling.DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til personer med en depression eller bipolar lidelse og deres pårørende.

Har man en depression, er man ofte trist, har ingen energi eller lyst, og man lider af dårligt selvværd. Man kan have problemer med at sove, med at koncentrere sig, og man har ofte svært ved at forestille sig, at man nogensinde får det bedre.

Når et menneske udvikler en depression, påvirker det også i høj grad omgivelserne. Som udenforstående kan det være svært at forstå og forholde sig til de forandringer, der sker med et menneske, der er deprimeret eller manisk.


DepressionsForeningen i Aarhus hjælper dig videre med netværk og vejledning

Netværk i lokalgrupper

Selvhjælpsgrupper er en stor hjælp for pårørende. I grupperne kan du tale åbent om sygdommen og få luft for tanker, der måske ellers ikke ville blive sagt højt.
Grupperne holder typisk møde hver 14. dag, og deltagelse er gratis for medlemmer af DepressionsForeningen.

DepressionsLinien – ring til nogen der forstår

DepressionsForeningen tilbyder rådgivning på vores telefonlinje, der er bemandet af frivillige, der selv har/har haft en depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet. Her kan du læsse dine bekymringer af og måske få et godt råd med på vejen.

Gode råd til dig som pårørende

  • Skaf viden om sygdommen
  • Mød den syge med åbenhed og accept, selvom det kan være svært
  • Hjælp personen med at komme i behandling
  • Undgå at skælde ud og kritisere. Personen er syg og ikke doven eller ansvarsløs
  • Pas på dig selv og dine grænser. Bliver det for meget, er det helt i orden at sige fra


Mail: htr[@]webspeed.dk


For yderligere oplysninger:
www.depressionsforeningen.dk/DepressionsForeningen/Om-foreningen/lokalgrupper