Hungtingtons Sygdom


Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Huntingtons Sygdom skyldes en forstyrrelse i nervesystemet; symptomerne varierer fra patient til patient og afhænger af, hvornår sygdommen starter, og hvilket stadium den er på. Mest karakteristisk er de ufrivillige, kastende bevægelser (chorea).

 

Et tidligt tegn på Huntingtons Sygdom er ofte ændringer i personligheden. For eksempel kan man opleve, at en person, der tidligere var aktiv og udadvendt bliver mere og mere sløv og indadvendt. Hukommelsen bliver dårlig, koncentrationsevnen nedsat, personen bliver irritabel og eventuelt aggressiv. Personens evne til at planlægge og omsætte tanke til handling svækkes. Efterhånden udvikles en tilstand af egentlig demens.

Patienten kan få sygdomstræk, der ligner skizofreni. Depressioner er meget almindelige og fører undertiden til selvmord eller selvmordsforsøg.


Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Foreningens formål er (jf. paragraf 2 i foreningens vedtægter) med alle dertil egnede midler at hjælpe de, der er i berøring med den arvelige sygdom Huntingtons Sygdom i Danmark.

Denne opgave søges blandt andet løst ved:

  • At yde støtte til patienter der lider af Huntingtons Sygdom, samt deres pårørende – specielt ved information og praktisk hjælp.
  • At vejlede risikopersoner gennem oplysning og foredrag.
  • At udbrede kendskab til sygdommen, dens opståen og bekæmpelse, og derved skabe forståelse for de af sygdommen ramtes kår.
  • At yde støtte til videnskabelig forskning i sygdommen, dens forebyggelse og behandling
  • At samarbejde med foreninger og organisationer i andre lande, som arbejder med samme formål, for derigennem at opnå bedre kendskab til sygdommen.

Foreningen arrangerer hvert år en række møder, temadage og kurser for medlemmer og andre interesserede.

Landsforeningen Huntingtons Sygdom har pt. ingen officiel adresse i Region Midt.

Mail: kontor[@]huntingtons.dk

For yderligere oplysninger:

www.huntingtons.dk

Landsforeningen Huntingtons Sygdom er associeret medlem af DE9 og deltager i det uformelle samarbejde.