Landsforening AutismeASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser omfatter diagnoserne Infantil autisme, Atypisk autisme, GUU og Aspergers syndrom.

ASF er en gennemgribende, livslang udviklingsforstyrrelse med store individuelle variationer præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser.

Infantil autisme erkendes oftest inden 3-årsalderen, mens Aspergers syndrom som regel opdages i skolen. Sensible sanser og lav stresstærskel udfordres i det moderne samfund.


Landsforeningen Autisme – Kredsforening Østjylland

Landsforeningen Autisme er en pårørendeforening, som arbejder for bedre vilkår for mennesker med ASF.

Kredsforeningen Østjylland udbreder kendskabet til de vanskeligheder, ASF medfører for personen selv og dennes pårørende. Foreningen arrangerer kurser, yder rådgivning og etablerer netværksgrupper for såvel personer med ASF som deres pårørende.

For yderligere oplysninger se www.autismeoj.dk

Landsforeningen Autisme www.autismeforening.dk har links til kredsforeningerne, bl.a.: