SINDs PårørenderådgivningSINDs Pårørenderådgivning tilbyder en målrettet, professionel, individuel rådgivning, med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer

Foruden personlig rådgivning, kan vi rådgive pårørende om, hvor de kan finde yderligere hjælp, det kan være:

 • psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue,
 • psykiatriske specialenheder, speciallæge,
 • lokalpsykiatri, socialforvaltning,
 • skole, familiebehandling,
 • daginstitution, statsforvaltning,
 • mødrehjælpen, præst, pengeinstitut
 • retshjælp.

Rådgiverne i SINDs Pårørenderådgivning er modne personer, som har en social-, samfunds- eller sundhedsfaglig uddannelse, f.eks.: psykolog, psykoterapeut, ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Rådgiverne er selv pårørende. Denne kombination af faglig kompetence og personlig indsigt giver en forståelse for de pårørende, der søger hjælp i rådgivningen.

Rådgivningen er altid bemandet med mindst to personer, en uddannet terapeut, psykolog eller socialrådgiver samt en frivillig.


Tilbud i SINDs Pårørenderådgivning

 • Telefonrådgivning
 • Åben Rådgivning
 • Juridisk Rådgivning
 • Kurser

Grupper til:

 • Børn og unge fra 7-18 år
 • Ungegrupper 18-30 år
 • Søskendegrupper
 • Ægtefællegrupper
 • Forældregrupper,
 • Bedsteforældregruppe,
 • Åben gruppe for seniorpårørende
 • Selvhjælpsgrupper
 • Livshistoriefortælling
 • Tegne- og malekursus
 • Uddannelseskurser for nye og for garvede rådgivere
 • Bisidderfunktion
 • Undervisning af fagpersoner, pårørende og frivillige
 • Foredrag
 • Pårørendeaftener

For yderligere oplysninger:

Mail: info[@]sindpaa.dk
www.sindspaa.dk