Om DE9


Om DE9

DE9 er skabt ud fra en fælles tro på, at vi i fællesskab kan opnå mere, end når vi arbejder hver for sig. DE9s formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for pårørende til psykisk sårbare mennesker.

DE9 startede i 2001 som et resultat og en formalisering af det samarbejde, der fandt sted mellem en række pårørende-foreninger i daværende Aarhus Amt. Ved en fælles konference, Portræt af en pårørende, var 9 pårørendeforeninger samlet for første gang, heraf navnet DE9- Foreninger for pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede i Midtjylland. Et navn der eksisterer uanset, hvor mange pårørendeforeninger, der er med.


Download DE9s Principprogram for uddybende materiale


Mission

DE9s mission er at arbejde for at sikre og fremme det hele liv for både psykisk syge og deres pårørende. Psykisk syge og deres pårørende skal forstås og mødes både på det fysiske, det psykiske, det sociale og det sjælelige plan.

Respekt for brugerne: DE9 arbejder for størst mulig inddragelse af de pårørende, fordi vi tror, at det er brugernes ønske og i brugernes interesse. Inddragelse af de pårørende skal naturligvis altid ske under respekt for brugerens rettigheder og integritet.

Vision

DE9s vision er et samfund, hvor psykisk syge og deres pårørende behandles ligeværdigt og får rettigheder på lige fod med samfundets øvrige borgere. Det er DE9s vision, at FNs konvention om handicappedes rettigheder gennemføres i Danmark, så psykiske og fysiske handicaps ligestilles.